Välkomna till vår frågesida.


Här nedan publicerar vi ett urval av de vanligaste frågorna vi får i vår verkstad och de svar vi efter bästa förmåga brukar ge.
Har du en fråga vi inte har tagit upp?
Maila den till oss, vi besvarar o publicerar svaret om det är av allmänt intresse.

Vad gör jag när jag fått mask i mina gamla möbler?

Svar: det vi kallar mask i möbeln, här i Skåne säger man även dödsur, är vanligtvis larven av en liten skalbagge, Strimmig trägnagare (Anobium punctatum)

som tillbringar larv o puppstadiet i trä av lämplig beskaffenhet. För att kunna leva o fortplanta sig behöver den en lagom fuktig o kall omgivning, som till exempel en ouppvärmd sommarstuga på höst o vår, eller ett rum i huset som inte heller värms upp tillräckligt.
I våra moderna lägenheter klarar sig inte skalbaggen, risken för smitta till andra möbler är obefintlig.

Ett pågående angrepp märker man genom att små hål plötsligt uppstår på möbelytorna, skalbaggens utgångshål, eller genom att fint trämjöl samlas under möbeln.
Men, även långt efter det att skalbaggen försvunnit ur möbeln kan trämjöl falla ut.

För stoppa ett pågående angrepp rekommenderas placering i en förhöjd temperatur under en tid, o sedan placering av möbeln i vanlig lägenhetsmiljö.
Att behandla möbeln med kemikalier är bortkastat o kan dessutom orsaka skador på möbeln.